Kirkegården og takster

Personalet - Gravpladser - Takster (erhvervelse, forlængelse, anlæggelse/omlægning, renholdelse, vedligehold, gravning/tilkastning/planering/pyntning) - Kontakt

 

 

Personalet på kirkegården

Gravpladser

Kirkegården har ca. 600 gravpladser.

For erhvervelse af gravplads, vedligehold m.v. kontakt venligst: 

 

Kirkegårdsleder:

Lars Ziemann

Kirkegårdskontor

Søvænget 1, Vedsted

6500 Vojens

Tlf. 7454 5519

Mobil 4037 7250        

E-post vedsted.kirkekontor@mail.dk

 

Granpyntning

Takster (januar 2016)

(Forbehold for trykfejl)

 

Erhvervelse og fornyelse af gravpladser

En gravplads erhverves for 25 år (fredningsperiode).

Priserne er fritaget for moms.

Gravplads

Medlemmer

af folkekirken

Ikke-

medlemmer

1 kisteplads

kr. 1.368,-

kr. 12.261,-

2 kistegravpladser

kr. 1.533,-

kr. 20.778,-

3 kistegravpladser

kr. 1.684,-

kr. 29.296,-

4 kistegravpladser

kr. 1.859,-

kr. 37.788,-

5 kistegravpladser

kr. 2.010,-

kr. 46.280,-

6 kistegravpladser

kr. 2.186,-

kr. 54.798,-

Urnegravplads op til 2 urner

kr.    764,-

kr.   2.010,-

Forlængelse af gravplads

Efterfølgende forlængelse af gravpladser. Efter fredningstidens udløb kan fornyelse ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Priserne er pr. år og er fritaget for moms.

Gravplads

Medlemmer

af folkekirken

Ikke-

medlemmer

1 kisteplads

kr. 54,-

kr.    490,-

2 kistegravpladser

kr. 61,-

kr.    831,-

3 kistegravpladser

kr. 67,-

kr. 1.171,-

4 kistegravpladser

kr. 74,-

kr. 1.504,-

5 kistegravpladser

kr. 80,-

kr. 1.851,-

6 kistegravpladser

kr. 87,-

kr. 2.192,-

Urnegravplads op til 2 urner

kr. 76,-

kr.    201,-

Anlæggelse og omlægning af gravpladser samt tillægsarbejde

Alle former for tillægs- og ekstraarbejder udføres på timebasis.

Timeprisen er 395,- kr. inkl. moms.

Herudover betales for planter, blomster og materialer m.v.

Der gives gerne et uforbindende tilbud.

Fællesgrav

Vedligehold af gravpladser (1 år)

Priserne er pr. år inkl. moms.

Gravplads

Almindelig vedligehold

Tillæg for grandækning

Tillæg for forårs- og sommer-blomster

1 kistegravplads

kr.    787,-

kr. 276,-

kr. 237,-

2 kistegravpladser

kr. 1.132,-

kr. 397,-

kr. 339,-

3 kistegravpladser

kr. 1.351,-

kr. 472,-

kr. 406,-

4 kistegravpladser

kr. 1.571,-

kr. 550,-

kr. 471,-

5 kistegravpladser

kr. 1.790,-

kr. 627,-

kr. 537,-

6 kistegravpladser

kr. 2.009,-

kr. 704,-

kr. 604,-

Urnegravplads      

kr.   631,-

kr. 276,-

kr. 237,-

Vedligehold af gravpladser (en brugsperiode)

Prisenerne gælder for en brugsperiode (kiste 25 år, urne 10 år) og er inkl. moms.

Gravplads

Almindelig vedligehold

Tillæg for grandækning

Tillæg for forårs- og sommer-blomster

1 kistegravplads

kr. 19.671,-

kr.   6.893,-

kr.   5.918,-

2 kistegravpladser

kr. 28.320,-

kr.   9.916,-

kr.   8.486,-

3 kistegravpladser

kr. 33.782,-

kr. 11.803,-

kr. 10.145,-

4 kistegravpladser

kr. 39.277,-

kr. 13.753,-

kr. 11.770,-

5 kistegravpladser

kr. 44.739,-

kr. 15.672,-

kr. 13.429,-

6 kistegravpladser

kr. 50.234,-

kr. 17.585,-

kr. 15.086,-

Urnegravplads     

kr.   6.310,-

kr.   2.760,-

kr.   2.370,-

Vedligehold af plænegravpladser (en brugsperiode)

Priserne gælder for en brugsperiode (kiste 25 år, urne 10 år) og er inkl. moms.

Plænegravplads

Pris i brugsperioden

1 kistegravplads

kr. 19.671,-

Urnegravplads

kr.   6.308,-

Vedsted kirke   •   Søvænget 1, Vedsted   •   6500 Vojens                                            webdesign: Vedsted Kirke ©